English Chinese (Simplified) French German Hindi Italian Japanese Nepali Russian Spanish
 
 

जापानी भाषामा इमेल कसरी लेख्ने ?

जापानमा तपाईहरुले बिभिन्न समयमा जापानी भाषामा ईमेल लेख्नुपर्ने हुनसक्छ । जापानी भाषामा ईमेल लेख्दा थाहा पाउनुपर्ने कुराहरु यस प्रकार छ ।

१ . 宛名 (अतेना) - पाउने मान्छे

यस भागमा तल उल्लेखित निम्न कुराहरु लेख्नुपर्छ ।

Abc 株式会社 (खाबुसिकी खाइस्या) - कम्पनीको नाम

代表取締役(दाईह्योउतोरीसिमारीयाकु) - प्रतिनिधि निर्देशक

ラム様(रामुसामा) - प्रतिनिधि निर्देशकको नाम

२.挨拶(आइसाचु) - सम्बोधन

यस भागमा तल उदाहरण अनुसार सम्बोधन गर्नसक्नु हुनेछ ।

उदाहारण

お世話になっております(ओसेवा नि नात्ते ओरीमास) - सधै सहयोग गर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ।

先日は、ありがとうございました。(सेन्जुचुवा आरीगातोउ गोजाईमासिता) - हिजोको लागि धन्यवाद ।

३.名乗り(नानोरी) - आफ्नो बारेमा लेख्नु

यस भागमा आफ्नो कम्पनीको नाम , आफ्नो कम्पनीको पोष्ट अनि आफ्नो नाम लेख्नुहोला ।

जस्तै ....ラムと申します(रामुतोमोउसिमास) - म राम हुँ ।

४.要旨(योउसी) - मुख्य भाग

यस भागमा तपाईले सम्बोधन र आफ्नो बारेमा लेखेपछि ईमेलको मुख्य भाग लेख्न जरुरी छ । ईमेलको मुख्य भागमा तपाईले के को लागि लेखेको हो पाउने मान्छेलाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।

जस्तै

打ち合わせの曰程について、ご相談いたします。(उचीआवसेनोनित्तेईनिचुईते,गोसोउदानईतासिमास) - म बैठक कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्न चाहन्छु।

先日のお礼を申し上げたく、メ一ルを送りしました(सेन्जिचुनोओरेईवोमोउसीआगेताकु,मेरुओओकुरीसिमासीता) अघिल्लो दिनको लागि कृतज्ञता गर्नको लागि ईमेल पठाएको छु ।

お返事をお待ちしております。(ओहेन्जीवोवोमाचिसितेओरिमास) - तपाईको जवाफ कुर्दैछु ।

५.詳細(सोउसाई) - विवरणहरू

यस भागमा तपाईले ईमेल पाउने मान्छेलाई के अनुरोध गर्न चाहानुहुन्छ त्यस बिषयको विवरण राम्रोसँग लेख्नुपर्नेहुन्छ ।

६.結びの挨拶(मुसुबीनोआईसाचु) - अन्तिममा गरिने सम्बोधन

यस भागमा तपाईले ईमेललाई बन्द गर्न सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तै

今度ともよろしくお願いいたします。(कोन्दोतोमोयोरोसिकुओनेगाइइतासिमास) - तपाईको फेरी एकपटक सहयोगको आशा गरेको छु ।

ご検討の程、よろしくお願いいたします。(गोकेन्तोउनोहोदो,योरोसिकुओनेगाइइतासिमास) - तपाईंको विचारको लागि धन्यबाद।

ご協力いただけますよう,よろしくお願いいたします(गोक्योउर्योकुइतादाकेमासुयोउ,योरोसिकुओनेगाइइतासिमास) - तपाईको सहयोगको आशा राखेको छु ।

७.署名(स्योमेइ) - हस्ताक्षर

अन्त्य भागमा आफ्नो नाम, 会社名(खाइस्यामेइ) - कम्पनीको नाम,,部署名(बुस्योमेइ) - बिभागको नाम,メ一ルアドレス(मेरुअदोरेसु) - इमेल र サイト(साइतो) - कम्पनीको वेबसाइट माथि उदाहारणमा उल्लेखित अनुसार लेखी इमेल पठाउनुहोला ।

About Us

NESAJ (Nepalese Students Association in Japan) is an organization of Nepalese students, academia and intellectuals from all across Japan --from Hokkaido in the north to Okinawa in the south. It was established in the year 1997 with the aim of bringing Nepalese students and Nepalese graduates of Japanese universities living…

President's Message

 

Ever since we were founded in 1997, Nepalese Students Association in Japan (NESAJ ) has been briging Nepalese students and Nepalese graduates of Japanese universities living in Japan to a close contact and has been promote their academic, professional and other mutual interests through a wider, regular and frequent…

NESAJ Help Line

Name: (*)
Please let us know your name.
Email: (*)
Please let us know your email address.
Problem: (*)
Please let us know your message.
Suggestion:
Invalid Input
Verification: (*) Verification:
  Refresh
Invalid Input
You are here: Home जापानी भाषामा इमेल कसरी लेख्ने ?