English Chinese (Simplified) French German Hindi Italian Japanese Nepali Russian Spanish
 
 
Post 27 October 2017 In Blog

जापानमा फोनबाट जापानी भाषामा पार्ट टाइम जबको लागि गरिने सम्बादको उदाहारण

जापानमा तपाईले पार्ट टाइम जबको लागि फोन गर्नु अघि कुनै वेबसाइट अथवा किताब हेरेर फोन गर्न लाग्नु भएको हो भने किताब/वेबसाइटमा उल्लेखित कामको प्रकार, काम गर्ने ठाँउ, कामको तलब गाडी भाडा दिन्छ वा दिदैन राम्रोसँग बुझेर मात्रै फोन गर्नुहोला  

यदि फोन गर्दै हुनुहुन्छ भने कलम नोट साथमा लिएर फोन गर्नुहोला  

फोन गर्दा निम्न ५ कुरामा ध्यान दिनुहोला ।

.यदि तपाईंले आबेदन दिन लाग्नु भएको काम अझै या छैन बुझ्न जरुरी

.अन्तर्वार्ता लागि मिति निश्चित गर्नुहोला

.अन्तर्वार्ताको लागी स्थान तपाईलाई ल्याउन आवश्यक जीजहरुको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुहोला

.फोनमा जापानी नम्र भाषा प्रयोग गर्नुहोला

. अन्त्यमा फोन कहिल्यै पनि पहिला हजुरले नराख्नुहोला

 

उदाहारण

फोन बज्छ !!!!

相手(आइते) - फोन उठाउने मान्छे:はい、abc会社です。(हाइ, abc खाइस्या देस्) - यो abc कम्पनी हो

あなた(आनता) - तपाई: ニホンdeバイトの求人をみて電話しました。ラムと申します。(निहोन् दे बाइतो नो क्यिुजिन वो मिते देन्वासिमासिता। रामु तो मोसिमास) - मैले निहोन् दे बाइतोको जब साइट हेरेर फोन गरेको हुँ मेरो नाम राम हो


あなた(आनता) - तपाई: 採用(さいよう)のご担当者様(ごたんとうしゃさま)をお願いできますでしょうか?(साइयोउ नो गोतानतोउस्यासामा वो ओनेगाइदेकिमास्देस्योउका ?)  - के तपाईं पार्ट टाइम जब नियुक्त गर्ने प्रतिनिधिलाई फोन दिन सक्नुहुन्छ ?

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:はい、採用担当者(さいようたんとうしゃ)は私です。(हाइ,साइयोउतान्तोउस्या वा वातासी देस् ) - हजुर , नै पार्ट टाइम जब नियुक्त गर्ने प्रतिनिधि हुँ


あなた(आनता) - तपाई:船橋居酒屋(ふなばしいざかや)店のホールスタッフのアルバイトに応募したいです。まだ募集はしていますでしょうか。(फुनाबासीइजाकाया तेन् नो होरु सुताप्पु नो आरुबाइतो नि ओउबोउसिताइ देस्,माता बोस्युउ वा सिते इमास्देस्योउका) - फुनाबासीइजाकाया तेन्को पार्ट टाइम जबको लागि निबेदन दिन चाहान्छु , अझै त्यो काम

 

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:はい、募集しています。(हाइ बोस्युउसिते इमास)- हजुर , अझै ख़ाली

あなた(आनता) - तपाई:面接をお願いできますでしょうか?(मेन्सेचु वो ओनेगाइदेकिमास्देस्योउका?) - के तपाई मलाई अन्तर्वार्ता लिन सक्नुहुन्छ ?

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:はい、いつ頃がいいですか?(हाइ, इचुगोरो गा इइ देस्का ?) - हुन्छ , तपाई कहिले चाहनुहुन्छ?


あなた(आनता) - तपाई:来月の一日の17時から20時の間、二日は13時以降でしたら、大丈夫です。(राइगेचु नो चुइताची नो 17जी कारा 20जी नो कान,फुचुका वा 13जी इकोउ देस्तारा, दाइज्योबु देस्।) - अर्को महिनाको गते बेलुका बजे बाट बजे भित्र, गते दिउँसो बजेबाट जति बेला पनि अन्तर्वार्तामा आउनसक्छु

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:では、来月の一日の19時はどうですか?(देवा, राइगेचु नो चुइताची नो 19जी वा दोउ देस्का? ) - त्यसो भए , अर्को महिना गते राती बजे अन्तर्वार्ता लिदाँ कस्तो हुन्छ ?

あなた(आनता) - तपाई :はい、来月の一日の19時でお願い致します。(हाइ, राइगेचु नो चुइताची नो 19 जी दे ओनेगाइइतासिमास) - हजुर , अर्को महिना गते रातीको बजे अन्तर्वार्तामा आउँछु

 

あなた(आनता) - तपाई:面接当日に持参するものは何かありますでしょうか?(मेन्सेचुतोउजिचु नि जिसानसुरु मोनो वा नानीका आरीमास्देस्योउका ?) - अन्तर्वार्तामा आउँदा लिएर आउनु पर्ने चीजहरु के के होला सर/मेडम?

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:はい、写真付きの履歴書(りれきしよ)をお願いします。(हाइ,स्यासिनचुकी नो रिरेकिस्यो वो ओनेगाइसिमास।) - हजुर , फोटो टासेर पार्ट टाइम जबको निबेदन लिएर आउनुहोला

あなた(आनता) - तपाई写真付きの履歴書ですね。当日はどこに伺えばよろしいでしょうか?(स्यासिनचुकी नो रिरेकीस्यो देस्ने.,तोउजीचु वा दोको नि उकागाएबा योरोसिइ देस्योउका?) - फोटो टासेर पार्ट टाइम जबको निबेदन लिएर आउँछु अन्तर्वार्ताको दिन कता आएर सोध्दा ठीक हुन्छ सर/मेडम ?

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे : 来月一日1850分に山田ビルの2階でお願いします。受付でアルバイトの面接にいらっしゃったとお伝えいただければ、私が伺います。(राइगेचु चुइताची 18जी50फुन् नी यामादा बिरु नो 2 खाइ दे ओनेगाइसिमास्. उकेचुके दे आरुबाइतो नो मेन्सिचु नी इरास्यात्ता तो ओचुताएइतादाकेरेबा,वातासी गा उकागाइमास) - अर्को महिना गते बजे ५० मिनेटमा यामदा भवनको दोस्रो तलामा आउनुहोला काउण्टरमा पार्ट टाइम जबको लागि आएको हुँ भन्नुहोला , त्सपछि आउँछु

あなた(आनता) - तपाई:当日のご連絡先を教えていただけますでしょうか?(तोउजिचु नो गोरेनराकुसाकी वो ओसिएत्ते इतादाकेमास्देस्योउका ?) - सोही दिनको लागि फोन नम्बर दिन सक्नुहुन्छ ?

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे  : はい、採用担当のハリ、090-△△△△ー△△△△です。大丈夫ですか。(साइयोउतान्तोउ नो हारी , 090-△△△△ー△△△△देस् ,दाइज्योबु देस्का .) - पार्ट टाइम जब नियुक्त गर्ने प्रतिनिधि  हरी ज्युको फोन नं 090-△△△△ー△△△△ ले हुन्छ ? )

あなた(आनता) - तपाई : 復唱いたします。ハリ様、電話番号は090-△△△△ー△△△△ですね。(फुकुस्युउइतासिमास, हारीसामा, देन्वाबान्गोउवा 090-△△△△ー△△△△ देस्ने.) - फेरी एकपटक भन्छु , हरी सरको नम्बर
090
-△△△△ー△△△△ हो


相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:はい、間違いありません。(हाइ, माचिगाइआरिमासेन् ) - हजुर त्यही हो

あなた(आनता) - तपाई : では、よろしくお願いいたします。お忙しいところ、どうもありがとうございました。(देवा,योरोसिकुओनेगाइइतासिमास. ओइसोगासिइ तोकोरो, दोउमो आरिगातोउ गोजाइमास्) - तपाईको ब्यस्तातोको बाब्जुत मलाई समय दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद

相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे:こちらこそ、お電話ありがとうございました。失礼いたします。(कोचीराकोसो , ओजेन्वा आरीगातोउ गोजाइमासिता.सिचुरेइसिमास्) - हजुरलाई पनि फोन गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद

(カチャン~♪ ※फोन उठाउने मान्छेलाई पहिला फोन राख्न दिनुहोस् अनि बल्ल हजुरले राख्नुहोला

 

यदि हजुरहरुलाई केही प्रश्न अथवा सुझाव भने This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. मा मेल गर्नुहोला

Post 09 October 2017 In Blog

Play Small, But Smart

Sunjanya Acharya

Winner of the NESAJ Essay competition 2008 in English Language category

For the first time, in Nepali politics the King has no role. However, it is confronting socio-economic problems as usual. Though they are part of the cause, Nepali people just blame their government for present turmoil. Yet, it is a time to resolve problems that seems insurmountable. The task asks for the people’s hand - not least those living abroad. Due to an erroneous assumption that individuals living abroad cannot lend a helping hand, people stop and stare helplessly at on-going problems. At one angle of vision, living abroad could be an unanticipated advantage.

Though critics claim Nepal to be immature for democracy, it is already advancing a path no human feet had walked. Yet, the country is full of social and economic problems. Thus, it would require practical and praiseworthy resolutions; no more solutions vague as a dream.

Historically, we try to solve certain problem through revolution. And that is wrong. Revolution may solve big problems, but creates many small ones. During the French Revolution, main goal of abolition of monarchy succeeded. But many new small problems, such a reign of terror began to emerge. And should there be revolution every time to solve those small problems? On the other hand, more peaceful and plausible measures are available. By not solving the whole issue, in a radical manner, we should concentrate more on what seems peripheral. As a result, through evolutionary process, the whole turmoil would be fully fixed. It is better to have perfectly normal condition over long time, rather than half-normal instantly.

New government had decided to leave behind more than two centuries old tradition. Now in its fresh stage, the government is working to lay a solid foundation of the state. History has taught us that the process itself would ask for large-scale public support.

Japanese, for example, simply ate out of government’s hand for decades after the Meiji Restoration in 1868. Though, they established a democratic institution, people - for the most part - did not question any official decisions. In the back of every citizen’s mind, there was a huge hope. Infidelity of the populace later led to the rapid development.

The status quo of Nepal would not even provide for laying the foundation, let alone develop a nation. In order to succeed in democracy, there must be a condition that allows it. Democracy succeeded in Japan and other east Asian Nation, after they had a sufficient condition. Similarly, only remedy the Nepal has left is to make such an environment in which the democracy succeeds. Firstly, our poor education quality must be improved. Secondly, Nepali economy must be strengthened. The government may be new, but the problems are the same ones.

Today, significant number of Nepali citizens are studying or living abroad. They do not need to think of revolutionary ideas to cast a good image on Nepal. Their small contribution would help the nation to a great extent. It is from their benevolence that the country progresses.

Nepali government is not in the least paying attention to the quality of education. Moreover, it simply treats education as an industry along tourism, textile, etc. And due to its “laissez-faire” nature, quality of education is at its worst. More and more private schools are opening up, like factories in the industrial revolution. Thus, these institutions, without a glimpse of professional-ism, produce the future foundation of Nepal.

Japanese, before enacting some social and economic reforms, enacted educational reform. They believed that education of the children was the future of Japan and a solution to every socio-economic problem. Thus, the government had spent most of its energy educating people across Japan after the Meiji Revolution in 1868. Though the government was in red due to several reasons - including the education reform - it paid off real well after decades.

Living and studying abroad give us a wide spectrum of what “good” education is all about. Many members of OECD nations have NGOs experienced in educational provisions: financial backups and educational training. Fortunately, people living in such countries have better access to those foundations than people from Nepal. On the other side, Nepali parents sending their child to, say, a Japanese school could compare the education they got in Nepal, and the education their child is getting. They could form their own idea on how to improve quality of schooling in Nepal.

There are currently many individuals or organizations working on similar issue in Nepal. However, the scale is very small. It is helping some schools, but not the system. To solve at a bigger picture, one must play this at a national level. With organizations like NESAJ, or other prominent Nepali organization - which has some political influence in Nepal - cooperating, it would be possible to do so. Thus, it would bring changes at an unprecedented level.

Firstly, the notion of “good teacher leads to better education” should be enforced. Currently, in Nepal those who fail to become an engineer or doctors become a teacher. Schools cannot attract the best quality for teaching. The solution is simple: give teachers a raise in salary. The government could heavily subsidies schools that hire the best minds with an eye for improvement. Still, the best minds cannot necessarily be apt to teach, say, the fifth grade. Fifth grade students learn an elementary physics; but how could you ask them to understand the college level explanation that their teacher gives? A revolution would not change this. Teachers must make a progress over time, eradicating all the problems in their approach. To make this happen, on top of recruiting best minds, the government must license the teachers who pass the educational training. Here comes the important role for people living abroad: supply information. It is because, we - the people living abroad - do have a picture of what the good

education system is like. Moreover, University students might have some access to certain committee that promotes the educational development in the third world regions. Many alternatives are available to promote the educational improvements in Nepal through the cooperation of us.

Instability in the nation for past decade might have hurt the economy; however, it certainly needs to improve. Nepalese living abroad have done a great deal to boost Nepali economy. They may not realize, but sending hard currencies to Nepal has been a big help. It has become one of the major sources of income.

On the other hand, another major source of income for Nepal is tourism. However, due to a civil war, never has been the image of Nepal in foreign countries so low. If this trend continues, then our only hope will be in the red. Similar effect was on Thailand after the tsunami strike in 2004. What ensued was the decrease in visitors to places like Phuket. However, through collaboration of Thais world wide, visitors are increasing today. Why the same thing not possible with Nepalese? The fact is, there were no casualties in the civil war. Thus, it is not hard to gain back our image as a friendly nation. With collaboration with Embassies around the world, foreigners would be swayed to visit Nepal.

For next several years, our economy would and should rely on tourism, and the money sent in from abroad. As time passes by, our economy would be much healthier. And point in time would come, when the government needs to intervene in the economy. It is when Nepal would take an important step in economic growth: investing in new industries, massive development of infrastructures, etc. When this time comes, our inexperienced government may have hard time. We should supply our government with information. Living abroad would give us knowledge that is not in textbook.

Through out the history of every nation, knowledge from abroad had played an integral part in its development. And sometimes that was very costly. Japanese, for example, had to send scholars abroad to learn about something their nation was planning to do. They bought many technologies from foreign nations. They had a very hard time accessing the information. Japanese spent millions to gain information. When Taiwan and Korea was about to take a first step on their development, they also had to send their students to Japan to study. Nepal has a different case. Nepal already has thousands of scholars pursuing higher studies in variety of fields. If the Nepali government wants knew knowledge, they do not have to send students abroad. Instead, they could make a best use of them. People do not have to go back to Nepal to help. As repeatedly said, small help would have exponential result.

What Nepal now needs is not the multi-million dollar World Bank project. We do not need huge foreign bulldozer building a road for us. We, the people living abroad do not have to have massive collaboration with the government to solve all the social turmoil. We just have to make small reforms happen, which could lead Nepal toward a promising future. In spite of living in foreign land, Nepalese live with a patriotic fervor of devotion. Now, the time is to prove that fidelity

Post 02 October 2017 In Blog

Foreign nationals can reside in Japan after obtaining a status of residence or visa. (There are 27 kinds of status of residence or visa, all in all.) Foreign nationals who obtained a status of residence can also engage in activities set forth in for each kind of status of residence accordingly. Therefore, if you want to work, you need to change your current status of residence from "Student" to "Engineer" or "Specialist in Humanities/International Services ", or any other status of residence that is eligible to work.

Immigration Procedures for Change of Status of Visa:

As a general rule, when applying for change of status of visa from [Student] to a working visa, the foreign applicant is required to visit the Regional Immigration Bureau or its branch office and carry out the application procedures by himself or herself. At that time, it is necessary to bring the following documents.

1.Required Documents

Immigration Procedures for Change of Status of Visa:

(a)Personal Documents

・Passport ( or travel documents) or Resident Card.

It is important that your passport validity has not expired. The same applies to your alien registration card if you presented it, instead of a resident card.

・Permission to Change Status of Residence Application

The application forms are different and depend upon the status of residence. Use the form corresponding with the activity involved such as below N(「Researcher」・「Engineer」・「Specialist in Humanities/International Services」・「Skilled labor」・「Designated Activities(イ・ロ)」)、M(「Investor・Business Manager」)、I(「Missionary」・「Professor」)、U(Others). The application form can be obtained from the immigration or can be downloaded from the Ministry of Justice website as follows: http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html You can also use a copy of the form.

An identification (ID photograph is required so attached a 3cm x 4cm size ID photo on the application.

・Reason for Application

Even though it is not something that you should submit without fail, writing and explaining the reasons leading to your search for a job and the relevance of the field you majored when you enrolled in the university to the job role and description becomes a reference for job screening. There is no particular writing format decided for this.

(b)Documents from the Company

・Corporate Certificate of Registration

Obtain corporate certificate of registration from the employer company. One that is issued within 3 months prior to application is required.

・Copy of Employment Contract

This is a written agreement between the applicant and the company. A copy of appointment letter or notice of employment is also acceptable. The employment term and conditions should include items concerning employment period, work place, work details, work hours, salary and remuneration, benefits, retirement.

・Copy of the Financial Statement of the Hiring Company

The yearly financial statement is release once after the fiscal year. It is a documented profit-and-loss statement and balance sheet at the time of settlement of accounts of the company. Please obtain a copy of the most recent fiscal year. However, if the company has just been established, there is no documented financial statement yet so obtain a copy of the company business plan for the following year, instead.

・Copy of record of withholding slips of the employee's year's salary

This is a document submitted by the employing company to the tax office. A copy can be submitted but make sure it has the stamp of receipt by the tax office. In case the company is newly established, you can submit either a copy of written notice of open account with a payroll office or a copy income tax levy amount calculation for the most recent 3 month salary or retirement income. ・Company Profile

Submit a company brochure or pamphlet if available or a printed out copy of the company profile from the company homepage. One that includes the company name, address , contact telephone numbers, company history, capital, board of directors, organization, number of Japanese and foreigner employees, annual revenue, trade or business, ( major achievements with clients and partners ) and the like is desired.

・Statement of Reasons for Employment

Even though it is not something that you should submit without fail, writing and explaining the reasons leading to your search for a job and the relevance of the field you majored when you enrolled in the university to the job role and contents becomes a reference for job screening. There is no particular writing format decided for this.

Other than these, depending on individual circumstances, there are cases wherein you will be exempted from submitting the "corporate certificate of registration" , "financial statement" ,"record of tax withholding slips", "company profile" and there may be a case wherein you may be asked to submit "any other reference materials"

(c)Documents from the University・School ・Diploma or Certificate of Graduation (or Graduation Letter)

This is a certificate issued by the university where you graduated from. The original copy is always required. For vocational school students, you have to obtain a certificate of qualification. If you cannot obtain your diploma of certificate of graduation immediately from the school on time for application, submit a graduation letter, instead. When the diploma is released, you will need to submit this as additional. As for the period of application, new graduates from universities can be hired from April and therefore you can apply for a job 3 months before, that is, from January. For submittals written in a foreign language, you are required to attach the corresponding Japanese translations. Also, note that the documents that you will submit to the Immigration Office will not be returned so if you want the original copy returned to you, you must submit a certified copy or a transcript stating that the transcript is consistent with the original copy during the application. For the above case, please do not forget that you have to produce both the original and the certified copy or transcript.

2.Immigration Control:

Immigration control first checks the conditions and circumstances of your stay and activities in Japan whether they corresponds to your residence as [Engineer], [Specialties in Humanities and International Service] and others. Here are some points that will be examined.

Whether the applicant's education (major course, research description, etc.) and other backgrounds correspond to the technical skills and knowledge he possessed.

Whether the technical skills and knowledge possessed by the applicant can be utilized on the perspective of the job description.

Whether the applicant is treated and remunerated appropriately, and whether stability and continuity is expected from the company's scale and performance.

Furthermore, whether the opportunity to perform his job function actually exists.

The results of the review will not be released at the time of application and you will be notified by post mail at a later date.

3.Working Visa:

After clearing the above screening, the status of residence visa required for employment will be granted. Based from the provisions for fees related to immigration laws, payment of 4000 yen is required when you change the status of residence. (The payment is made by buying a 4000 yen revenue stamp and attaching it to the statement of payment form)

Source - Japan Study Support

About Us

NESAJ (Nepalese Students Association in Japan) is an organization of Nepalese students, academia and intellectuals from all across Japan --from Hokkaido in the north to Okinawa in the south. It was established in the year 1997 with the aim of bringing Nepalese students and Nepalese graduates of Japanese universities living…

President's Message

 

Ever since we were founded in 1997, Nepalese Students Association in Japan (NESAJ ) has been briging Nepalese students and Nepalese graduates of Japanese universities living in Japan to a close contact and has been promote their academic, professional and other mutual interests through a wider, regular and frequent…

NESAJ Help Line

Name: (*)
Please let us know your name.
Email: (*)
Please let us know your email address.
Problem: (*)
Please let us know your message.
Suggestion:
Invalid Input
Verification: (*) Verification:
  Refresh
Invalid Input
You are here: Home About Us President's Message Items filtered by date: October 2017